Om oss

Tung bil - Personbil - Traktor - Motorsykkel

- Me hjelper deg 24 timar i døgnet - heile året!

 Operatør for NAF og Falck i Indre Hordaland og deler av Sogn og Fjordane. 

 

   Linkar

Bjørkemoen 56

Voss Bilberging

5709 Voss

Telefon     +47 56 51 53 00

Telefaks   +47 56 52 37 91

Bank.konto  9581.05.18090

Org.nr.  NO 987 634 030 MVA

Bjørke Invest as